April 21, 2024

Website Resmi MTS N 3 Purworejo

Terwujudnya Pelajar Pancasila Rahmatan lil 'alamiin yang Berakhlakul Karimah, Berprestasi dan Berwawasan Lingkungan

Guru dan Staf

NONAMAJABATANGURU BIDANG STUDI
1Fitriana Aenun, M.EdKepala MadrasahBhs Inggris
 NIP. 197106241997032001  
2Agung Dwi Raharjo, S.Pd, M.M.Pd.Waka KesiswaanMatematika 8
 NIP. 198104212005011002  
3Poniran, S.PdGuruMatematika 9
 NIP.197608192005011005  
4Drs.Humam PrawignyaGuruMatematika 7
 NIP. 196210051998021001  
5Tejaningrum , S.PdGuruMatematika 8, 9
 NIP. 197907052005012002  
6Ida Herawati, S. PdGuruMatematika 7 & 8
 NIP. –  
7Syamsul Hadi, S.PdGuruBhs Indonesia 7
 NIP. 196705041990031003  
8Peni Hidayati, S.Pd, M.M.Pd.GuruBhs Indonesia 8 & 9
 NIP. 196707251992032003  
9Drs. Puji RaharjoGuruBhs Indonesia 7 & 8
 NIP. 196502091998031001  
10Rokhmat, S.PdKep.  PerpustakaanBhs Indonesia 8 & 9
 NIP.197506252005011003   
11Drs. Asfian Taofik GuruBhs Inggris 8 & 9
 NIP.196902012005011002  
12Nuryati, S.Pd,M.M.PdGuruBhs. Inggris 8
 NIP. 197201152006042013  
13Nur ‘aini Miftakhul J, S.PdGuruBhs. Inggris 7
 NIP. 197806112007103003  
14Siti Khomsatun, S.PdGuruIPA 8 & 9
 NIP. 197708062005012002  
15Drs. SuwarjonoGuruIPA 7 & 8
 NIP. 196505192006041002  
16Erni Yunani, S.PdGuruIPA 7
 NIP. 198101072007102002  
17Rochayati, S.SiGuruIPA 8 & 9
 NIP.197711152009122002  
18Muh. Zaini, S.Pd.GuruIPS 7 & 8
 NIP. 196511131992031002  
19N.S. Noviana, S.Pd.GuruIPS 8 & 9
 NIP. 1969111694032008  
20Zainal Arifin, S.Pd, M.M.Pd.Waka KurikulumIPS 7 & 8
 NIP. 197810092005011004  
21Siti Hanifah, S.EGuruIPS 8
 NIP. – PKn 7 & 8
22Sugiyo, S.Pd, M.M.Pd.GuruPKn 8 & 9
 NIP. 19708252005011003  
23Baskoro Sukristiawan, S.PdGuruPkn 7
 NIP. 198312192009011007 Mlk Bhs  Jawa 7,8 & 9
24A. Wahib, S.AgWaka HumasBahasa Arab 9
 NIP. 197308052007101001  
25Indah Mungasaroh, S.AgGuruBahasa Arab 7 & 8
 NIP, 197107182007102004  
26Siti Muktiqoh, S.Pd.IGuruBhs Arab 7, 8 & 9
 NIP. 197206182007102001  
27Ulfah Fittriah, S. Pd. IGuruBahasa Arab 7 
 NIP. – SBK 8
28Sri Pratiwi Nampiasih, S.PdGuruSBK 7,8 & 9
 NIP. 197807122005012005   
29Drs. Mustamir, M.M.Pd.GuruSKI 7, 8 & 9
 NIP. 196705172005011003  
30Khasanudin, S.Pd.IGuruSKI 7 & 8
 NIP. 196707032006041022 Quran Hadits 7 & 9
31Nur Hidayah, M.S.IGuruAl Qur’an Hadits 8 & 9
 NIP. 197301312007102005  
32Dra. ZaenahGuruQuran Hadits 7
 NIP.196812042007012018 Fiqih 7, 8 & 9
33Haryanto, S.Ag, M.M.PdGuruFiqih 8
 NIP. 196906072007011040 Aqidah Akhlak   7 & 9
34Mujib, S.Pd.IGuruAkidah Akhlak 7 & 8
 NIP.197707011998031001 Prakarya 7
35Muhaiminurrochman, S. Pd.IWaka SarprasPrakarya 7 & 8
 NIP. – Fiqih 7 & 9
36Maftihan Khulfahmi, S. Pd. IGuruFiqih 8
 NIP. – Prakarya 7,8 & 9
37Djono Sulistiyo, S.Pd,  M.M.PdGuruPenjaskes 8 & 9
 NIP. 196910182005011004   
38Panca Nova, S.PdGuruPenjaskes 7 & 8
 NIP. –  
39Sri Banatun, S.PdGuruBP
 NIP. 196807132005012002  
40Ich’eti Hudi K., M.PdGuruBP
 NIP. 197512132005012004